FUSSKRAFT fyller 50 år

GEHWOL sin stadige suksess har mange årsaker. 

For det første skyldes det naturligvis de toppmotiverte medarbeiderne. En annen viktig grunnpilar er Eduard Gerlach GmbHs lojalitet overfor faghandelen. I 1961 oppsto det ut fra denne lojaliteten en serie som er eksklusivt tilpasset fotterapeutenes behov: GEHWOL FUSSKRAFT. 

I 2011 hadde FUSSKRAFT-serien 50 års jubileum.

RELATERT INFORMASJON